Duyurular

17.03.2015

8003 belediye tüketim vergisi yerine kanunda yer aldığı şekilde 4071 elektrik ve havagazı tüketim vergisi 19.03.2015 tarihinden itibaren kullanılacaktır.

18.02.2015

01.09.2015 saat 10:00 itibariyle UBL 2.1 standardı esas alınarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan UBL-TR1.2 şeması e-fatura GERÇEK ortamında uygulamaya konulacaktır. Entegratör, Özel Entegratörler ve Yükleme Araçları yazılım sağlayıcılarının sistemlerini bu tarihe kadar düzenlemesi ve ilgili tarih ve saatte güncellemesi gerekmektedir.
UBL-TR1.2 Kılavuzlarına ulaşmak İçin Tıklayınız.
UBL-TR1.2 Paketine ulaşmak İçin Tıklayınız.

17.02.2015

02.03.2015 tarihinden itibaren e-Fatura Paketi içinde yayımlanan UBL-TR_Main_Schematron.2.1'e göre e-fatura sistemlerinde kontrol yapılacaktır. e-Fatura Paketine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

09.02.2015

15.02.2015 saat 08:00 - 14:00 arası e-fatura sistemleri bakım nedeniyle kapatılacaktır.

04.02.2015

Mükelleflerimizden Başkanlığımıza gelen yazılı veya sözlü başvurularla, e-Fatura Uygulamasına kayıtlı kullanıcı olup olmadığı yönünde yazılı bilgi talebinde bulunulmaktadır. Başkanlığımız tarafından mükelleflere böyle bir bildirim yapma zorunluluğu bulunmamakta olup, söz konusu e-Fatura kayıtlı kullanıcılar listesine http://www.efatura.gov.tr/efaturakayitlikullanicilar.html adresinden ulaşılabilmektedir.

07.01.2015

e-Fatura uygulamasından entegrasyon veya özel entegrasyon yöntemi ile yararlanan mükelleflerin; sistemlerine gelen zarflara en geç 48 saat içinde sistem yanıtı dönmeleri gerekmektedir. Söz konusu süre içerisinde dönülmeyen “başarısız sistem yanıtlarının” gönderimi Başkanlık tarafından engellenecektir. Ayrıca söz konusu düzenlemeye uymayan mükelleflerin entegrasyon/özel entegrasyon izinleri Başkanlık tarafından iptal edilebilecektir.

05.01.2015

Fatura numarasındaki üç haneli birim koddan sonraki müteselsil numaranın ilk dört hanesi faturanın düzenlendiği yılı kalan dokuz hane ise müteselsil numarayı ifade etmesinden dolayı, 2015 yılında düzenlenen ilk faturanın müteselsil numarasının 2015000000001 olması gerekmektedir. Entegrasyon ve özel entegrasyon yöntemi kullanıcıları ile GİB-Portal yönteminde fatura yükleme modülü kullanan mükelleflerin bu hususa dikkat ederek faturalarını düzenlemeleri gerekmektedir. Entegrasyon ve özel entegrasyon yöntemi kullanıcıları talep etmeleri durumunda 2014 yılına ait faturalarını 2014 ile başlayan müteselsil numara (fatura numarası XXX2014XXXXXXXXX olarak şekilde) ile oluşturabilirler.

05.01.2015

Ticari faturanın cevaplanma süresinin entegrasyon ve özel entegrasyon yöntemi kullanıcıları için zorunlu olarak kullanımı ile ilgili güncelleme "e-Fatura Uygulaması Entegrasyon Kılavuzu"nda yapılmıştır. Güncel dokümana ulaşmak için tıklayınız. Entegrasyon/Özel Entegrasyon yöntemi kullanıcıları sistemlerinde bu değişiklikleri en geç 15.01.2015 Perşembe günü itibariyle uygulamalıdır.

30.12.2014

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:433)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Sıra No: 443) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.Sözkonusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız

18.12.2014

21.12.2014 saat 10:00-12:00 arasında e-fatura, e-arşiv, efks sistemleri planlı donanım bakımı nedeniyle kapalı olacaktır.

12.12.2014

397-421 ve 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yapılan değişiklikler ve Vergi Usul Kanunu Genişleme Tebliğ Taslağı yayımlanmıştır.
433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Değişiklik Tebliğ Taslağı
Genişleme Tebliğ Taslağı
397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Değişiklik Tebliğ Taslağı
421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Değişiklik Tebliğ Taslağı

02.12.2014

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca yapılması planlanan elektrik altyapı çalışması nedeniyle 5 Aralık 2014 Saat 19:00 ile 8 Aralık 2014 Pazartesi Saat 7:00 saatleri arasında e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına erişim geçici olarak kapatılacaktır. Mükelleflerimize duyurulur.

01.12.2014

Hava yolu ile yurt içi veya yurt dışı yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükelleflerin elektronik ortamda bilet düzenlemelerine yönelik hazırlanan tebliğ taslağı ve 26.06.2012 tarihli ve 28335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 415 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ndeki değişikliklere yönelik hazırlanan tebliğ taslağı yayımlanmıştır.

415 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ndeki değişikliklere yönelik hazırlanan tebliğ taslağı

Hava yolu ile yurt içi veya yurt dışı yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükelleflerin elektronik ortamda bilet düzenlemelerine yönelik hazırlanan tebliğ taslağı

28.11.2014

e-Defter kullanmak zorunda olan mükelleflere ilişkin duyuruya ulaşmak için tıklayınız

28.11.2014

UBL 2.1 standardı esas alınarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan UBL-TR1.2 güncellemesi taslak olarak yayımlanmıştır. 01.12.2014 itibariyle UBL-TR1.2 şema ve şematronu e-fatura test ortamında uygulamaya konulacaktır.

25.11.2014

E-Fatura sistemi kullanıcılarının, entegrasyon ya da özel entegrasyon yöntemine geçmesi durumunda yöntem değişikliğinin yapıldığı tarihten itibaren 8 gün öncesine kadar göndermiş olduğu ticari faturaları entegrasyon ya da özel entegrasyon sistemine aktarması gerekmektedir. Söz konusu ticari faturalara verilen uygulama yanıtlarının fatura göndericisi tarafından (yeni yöntemde) alınabilmesi ve fatura ile eşleştirilebilmesi gerekmektedir. Bu ticari faturalara uygulama yanıtı gönderilirken güncel etiket bilgisinin kullanılmasına dikkat edilmelidir.

26.09.2014

Portal üzerinde kayıtlı bulunan 6 aydan önceki tarihli faturalarınız ve uygulama yanıtlarınız (kabul-red cevapları) 15/10/2014 tarihi itibariyle portalden silinecektir. Portaldeki faturaların ve posta kutusu yanıtlarının portal kullanıcıları tarafından bilgisayarlarına indirilip 397 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliğinin "6. E-faturanın Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü" başlığı uyarınca elektronik ortamda saklanması gerekmektedir. Portalden indirilerek arşivlenmeyen faturaların ve posta kutusu yanıtlarının saklanma yükümlülüğü mükelleflere ait olup Gelir İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. (Bakınız: 350 numaralı forum sorusu)

01.09.2014

Zarfların durumu Merkez Biriminden sorgulanabilmektedirler. Benzer şekilde merkezde 1220 durum kodunda bulunan zarflar da Merkez Birimi tarafından sorgulanacaktır. Bu amaçla “e-Fatura Uygulaması Sistem Yanıtı Şema Yapısı” kılavuzu güncellenmiştir. Güncel dokümana ulaşmak için tıklayınız. Entegrasyon/Özel Entegrasyon yöntemi kullanıcıları sistemlerinde bu değişiklikleri 01.10.2014 Çarşamba gününe kadar yapmalıdır.

01.09.2014

Schematron kontrollerinde değişiklik yapılacaktır. Fatura numarasının üç haneli fatura birim kodunda küçük harf kullanımı engellenecektir. Bu değişiklik 15.09.2014 Pazartesi günü uygulanacaktır. Güncel schematron kontrolleri E-Fatura Paketi “schematron” dosyası içerisinde yer almaktadır. Entegrasyon/Özel Entegrasyon yöntemi kullanıcıları sistemlerinde bu değişiklikleri yapmalıdır.

21.08.2014

e-Fatura uygulamasının daha hızlı ve etkin işlemesi amacıyla Gönderilen zarf boyutunda sınırlamaya gidilmiştir. Bu nedenle 21/8/2014 tarihi itibariyle gönderimi yapılacak zarfların boyutunun 5 MB'ı geçmemesi gerekmektedir. Aksi takdirde gönderici, zarfın GİB'de işlenmesi sırasında hata alacaktır. Entegrasyon/Özel Entegrasyon yöntemi kullanıcılarının bu duruma dikkat ederek gönderim yapması gerekmektedir..

13.08.2014

e- Fatura Kullanıcılarının e-Fatura Düzenleyip Gönderdikten Sonra Zarf Durum Takibi Yapmaları Gerekliliği Hakkında Mükelleflerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar için tıklayınız.

01.07.2014

E-Fatura Paketi içerisine temel/ticari faturaya iade örneği, uygulama yanıtı iade örneği, saklama kullanıcı açma/kapama örneği XML dosyaları eklenmiştir.

26.06.2014

Schematron kontrollerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Değişiklikler 27.06.2014 Cuma günü uygulanacaktır. Güncel schematron kontrolleri E-Fatura Paketi “schematron” dosyası içerisinde yer almaktadır. Entegrasyon/Özel Entegrasyon yöntemi kullanıcıları sistemlerinde bu değişiklikleri yapmalıdır. UBL-TR Paketi içerisinde GİB Portalinde ve E-Fatura Görüntüleyicide kullanılan güncel XSLT dosyası (invoice.xslt) eklenmiştir.

11.06.2014

Fatura imzalamada bağlantıda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir.

06.05.2014

e-Arşiv Başvuru Kılavuzu e-Arşiv uygulamasını bilgi işlem sistemini entegre ederek kullanmak amacıyla başvuran ve başkanlık ile EFKS kullanımı için protokol imzalayan mükelleflerden istenen başvuru evrakları güncellenmiştir.

15.04.2014

*.efatura.gov.tr SSL sertifikası 20.04.2014 14:00'da yenilenecektir. Yeni yüklenecek sertifikanın kök ve ara sertifikasının linkleri aşağıda belirtilmiştir.
Kök SSL Link: http://secure.globalsign.net/cacert/Root-R1.crt
Ara kök SSL Link: http://secure.globalsign.com/cacert/gsorganizationvalsha2g2r1.crt

14.04.2014

Test ortamında kullanıcı listesinin XML yapısında değişiklik yapılmıştır. RegisterTime bilgisi yerine FirstCreationTime kullanılmış ve ayrıca AliasCreationTime bilgisi eklenmiştir. FirstCreationTime bilgisi kullanıcının e-fatura sistemine dahil olma tarihi iken AliasCreationTime mevcut etiketin kullanılmaya başlanma tarihidir. 15 Nisan 2014 itibari ile uygulanması planlanan değişikliğin gerçek ortamda uygulanma tarihi gelen istekler üzerine 5 Mayıs 2014'e ertelenmiştir.

03.04.2014

e-Fatura Uygulamasını GİB-Portal Yöntemi İle Kullanan Mükelleflerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar için tıklayınıze-Fatura Uygulamasını GİB-Portal Yöntemi İle Kullanan Mükelleflerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar için tıklayınız

31.03.2014

e-Fatura Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar için tıklayınız

26.03.2014

433 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile uygulamaya geçen e-Arşiv Uygulamasına ait Teknik Kılavuz, Paket ve Başvuru Kılavuzu yayımlanmıştır. e-Fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu güncellenmiştir.

20.03.2014

Schematron kontrollerinde 17.03.2014 Pazartesi saat 10:00’da yapılan güncellemede değişiklik yapılmıştır(SignatoryParty). Güncel schematron kontrolleri E-Fatura Paketi “schematron” dosyası içerisinde yer almaktadır. Entegrasyon/Özel Entegrasyon yöntemi kullanıcıları istemlerinde bu değişiklikleri yapmalıdır.

14.03.2014

Schematron kontrollerinde 17.03.2014 Pazartesi saat 10:00’da güncelleme yapılacaktır. Güncel schematron kontrolleri E-Fatura Paketi “schematron” dosyası içerisinde yer almaktadır. Entegrasyon/Özel Entegrasyon yöntemi kullanıcıları belirtilen tarihte sistemlerinde bu değişiklikleri yapmalıdır.

03.03.2014

E-Fatura sistemi 9:30-11:00 arasında bakım nedeniyle kapanmıştır.

29.01.2014

E-Fatura'da XAdES-EPES imza kullanılması önerilmemektedir. EPES imza tipinin kullanılabilmesi için imzanın daha önceden tanımlanmış bir politikaya uygun bir biçimde oluşturulması gerekmektedir. İmzanın belirtilen politikaya uygunluğu alıcı ve gönderici arasında olduğundan sorunlar çıkabilmektedir.

15.01.2014

Schematron kontrollerinde 20.01.2014 Pazartesi saat 11:00’de güncelleme yapılacaktır. Güncel schematron kontrolleri E-Fatura Paketi “schematron” dosyası içerisinde yer almaktadır. Bu pakete Mevzuat ve Teknik Mimari bölümünde yer alan Kılavuzlar sayfasından erişebilirsiniz.

30.12.2013

433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Sözkonusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
Sözkonusu Genel Tebliği ile yapılan düzenleme ve değişikliklere ilişkin açıklamalar için tıklayınız.

12.12.2013

415 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde analiz ve test prosedürlerini tamamlayarak teknik yeterliliği sağlayan bir firmaya ilk elektronik bilet ve elektronik yolcu listesi oluşturma izni verilmiştir.
Elektronik bilet / elektronik yolcu listesi izni alan mükellefler listesini görmek için tıklayınız.

11.12.2013

İmza doğrulamasına ek kontroller eklenmiştir. Bunlardan dolayı fatura yüklenler ve entegratörler hata alabilirler.
1. İmzalayan sertifikanın amacı sayısal imza olmalıdır. Şifreleme sertifikası ile imzalama yapılan dokümanlar doğrulanmayacaktır.
2. XADES imzada kullanılan KeyInfo/KeyValue içindeki public key ile X509Certificate alanında belirtilen public key aynı olmalıdır.
3. İmzalama enveloped yöntemi ile yapılmalıdır. İmza referanslarından birinin URI değeri "" olmalıdır.

11.12.2013

Hazırlanan elektronik faturaların görüntülenmesini sağlayan xslt içinde 60 KB'ı geçen büyük boyutlu resimler konulmamalıdır. Aksi halde portal' de faturalar görüntülenemeyecektir.

06.12.2013

07/12/2013 Cumartesi günü saat 18:00 ile 08/12/2013 Pazar günü saat 24:00 arası bakım çalışması yapılacağından e-Fatura sistemi bu saatler arasında çalışmayacaktır.

22.11.2013

25/11/2013 Pazartesi günü 09:00 ile 13:00 arası bakım çalışması yapılacağından e-Fatura test sistemi bu saatler arası çalışmayacaktır.

12.11.2013

Sayın e-fatura Kullanıcı Mükelleflerimiz
Bilindiği üzere Gelir Geçici ve Kurum Geçici Beyannamelerinin Ekler Kısmında "FATURA BİLGİLERİ" istenmektedir. Başkanlığımızdan E-Fatura düzenleme yetkisi alan mükelleflerimizin e-fatura ile düzenledikleri bilgileri bu dönem için buraya yazmayacaklardır.

06.11.2013

e-Fatura Portal Kılavuzu güncellenmiştir. Portal yükleme sınırında güncelleme yapılmış olup aylık 5000 adet olan fatura yükleme sınırı 1 Nisan 2014 itibariyle 500 adete düşürülmüştür. Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

06.11.2013

e-Fatura uygulaması entegrasyon kılavuzunda güncelleme yapılmıştır. Grup entegrasyonu şartları ile ilgili durum güncellenmiştir. Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

01.10.2013

Mali Mühürlerini teslim alan mükelleflerden portal yöntemini kullanacak olanlar Gelir İdaresi tarafından aktivasyon maili ile bilgilendirilecektir. Aktivasyonu gerçekleşip kayıtlı kullanıcılar arasında yer alan mükellefler 7 gün içinde e-fatura kullanımına başlayabilirler.

02.09.2013

e-Fatura Uygulaması Portal Kılavuzu güncellenmiştir. Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

28.08.2013

e-Fatura Uygulaması Başvuru Kılavuzları güncellenmiştir. Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

19.08.2013

e-Fatura Uygulaması Entegrasyon Kılavuzu ve ekleri güncellenmiştir. Kılavuzlara ulaşmak için tıklayınız.

05.08.2013

"Elektronik Arşiv Uygulaması Tebliğ Taslağı" yayınlandı. Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenen fatura belgesinin ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibrazı ile internet üzerinden yapılan satışlarda düzenlenecek faturanın alıcıya elektronik ortamda iletilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği Elektronik Arşiv Uygulaması Tebliğ Taslağı yayınlandı. Tebliğ Taslağı ile ilgili görüş ve önerilerinizi 23/08/2013 tarihine kadar Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafýkorunuyor. internet adresine iletmenizi rica ederiz. Söz konusu Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayınız.

01.08.2013

e-Fatura Uygulaması Başvuru Kılavuzu güncellenmiştir. Başvuru Kılavuzunda:
1. Özel entegratör aracılığıyla e-Fatura Uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin kullanıcı hesapları özel entegratör aracılığıyla e-Fatura Uygulamasına tanımlanana kadar kullanıcı hesaplarının aktive edilmeyeceği,
2. Bilgi işlem sistemlerinin entegrasyon yöntemi ile entegre edilmesi suretiyle e-Fatura Uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin entegrasyon çalışmaları tamamlanana kadar portal hesaplarının aktive edilmeyeceği,
3. Mükelleflerin istemeleri halinde yöntemler arası her zaman geçiş yapabilecekleri, hususları hakkında açıklamalar yapılmıştır. Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

11.07.2013

e-Fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu güncellenmiştir. Test adımları daha detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Mevzuat ve Teknik Mimari bölümüne ulaşmak için tıklayınız.

11.07.2013

E-fatura Uygulamasında İki Firma Daha Başkanlığımızdan Özel Entegrasyon İzni Almıştır. Özel Entegrasyon İzni Alan Firmaların Listesine Ulaşmak İçin Tıklayınız...

06.07.2013

e-Fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu revize edilmiştir. Mevzuat ve Teknik Mimari bölümüne ulaşmak için tıklayınız.

02.07.2013

Elektronik Fatura Uygulamasında ilk özel entegrasyon izni verilmiştir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

28.06.2013

e-Fatura Test Planı ve e-Fatura Paketi yayımlanmıştır. Mevzuat ve Teknik Mimari bölümüne ulaşmak için tıklayınız.

05.06.2013

Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK'in e-fatura uygulamasına ilişkin "e-Fatura ile dünya artık daha düz" başlıklı yazısı yayınlandı. Söz konusu yazı için tıklayınız.

26.04.2013

Elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükelleflere ilişkin 58 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu sirkülere ekli listeler güncellenmiştir. Mevzuat ve Teknik Mimari bölümüne ulaşmak için tıklayınız.

05.04.2013

Elektronik Fatura Uygulaması Başvuru Kılavuzu güncellenmiştir. Mevzuat ve Teknik Mimari bölümüne ulaşmak için tıklayınız.

25.02.2013

424 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği yayımlanmıştır. Mevzuat ve Teknik Mimari bölümüne ulaşmak için tıklayınız.

25.02.2013

E-Fatura Uygulaması Saklama Kılavuzu, E-Fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu ve Elektronik Fatura Uygulaması Başvuru Kılavuzu yayımlanmıştır. Mevzuat ve Teknik Mimari bölümüne ulaşmak için tıklayınız.

13.02.2013

Elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükelleflere ilişkin 58 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu sirküleri yayımlanmıştır. Mevzuat ve Teknik Mimari bölümüne ulaşmak için tıklayınız.

14.12.2012

421 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. Mevzuat ve Teknik Mimari bölümüne ulaşmak için tıklayınız.

30/10/2012

04/11/2012 Pazar günü 08:00 ile 13:00 arası sistemlerde donanım bakım çalışması yapılacağından E-Fatura ve EFKS sistemleri bu saatler arası çalışmayacaktır.

05/07/2012

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 6335 sayılı Kanunun 6.maddesi ile değişen 39. maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca e-faturada gösterilmesi gereken bilgilerden olup ayrı bir alanda yazılamayan “tacirin sicil numarası” ve “işletmenin merkezi” bilgisi faturanın Not alanına yazılabilecektir.

20/06/2012

e-Fatura Portal Kullanım Kılavuzu güncellenmiştir. Mevzuat ve Teknik Mimari bölümüne ulaşmak için tıklayınız.

18/07/2011

Fatura Yükleme modülü e-Fatura Portalı üzerinden hizmet vermeye başlamıştır. Gerekli açıklamalar için bakınız: e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Versiyon 1.2. Mevzuat ve Teknik Mimari bölümüne ulaşmak için tıklayınız.

15/03/2011

E-Fatura Uygulaması Entegrasyon Kılavuzu ve ekleri güncellenmiştir. Dökümanlara Mevzuat ve Teknik Mimari bölümünden ulaşılabilir.